0 €
Ponuka nôt
Ponuka nôt
  Novinky Klávesové nástroje Sláčikové nástroje Dychové nástroje Žesťové nástroje Strunné nástroje Bicie nástroje Spev a spevníky Spevácke zbory Hudobná náuka Hudobné darčeky Orchester a súbory Zľavy a dopredaje
Dôležité
Máte akýkoľvek problém? Napíšte alebo zavolajte nám
+420 777 703 088 info@raj-not.sk Doprava zadarmo od 75€ Viac ako 14 tisíc produktov Platba online, prevodom aj dobierkou
Newsletter
Pridajte sa k
6 131 milovníkom hudby
a získajte pravidelné tipy na nové noty a akčné ponuky

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky tvoria:


1. nákupný poriadok,


2. reklamačný poriadok.


Nákupný poriadok


ÚVOD
Tento nákupný poriadok ustanovuje podmienky pre nákup medzi prevádzkovateľom internetového obchodu raj-not.sk (ďalej len predávajúci) a zákazníkom (ďalej len kupujúci). Prevádzkovateľom je Dolce Music s.r.o., Stará Tenice 1199, 68601 Uherské Hradiště, IČO 03598080. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvárané v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy, neupravené obchodnými podmienkami, Občianskym zákonníkom ( č. 40/1964 zb. ) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa ( č. 250/2007 zb. ). Ak zmluvnou stranou nie je spotrebiteľ, riadia sa vzťahy, neupravené obchodnými podmienkami, Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb., všetko v znení noviel..

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi


VYMEDZENIE POJMOV
Predávajúci - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu tovar alebo služby.
Kupujúci - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy odoberá od predávajúceho tovar alebo služby a to, pokiaľ nie je dohodnuté inak, za odplatu.
Kúpna zmluva - návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je uvedenie ponuky v internetovom obchode raj-not.sk, kúpna zmluva vzniká potvrdením prijatia objednávky kupujúceho predávajúcim formou emailu. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.
Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmto nákupným poriadkom a že s ním súhlasí. Na tento nákupný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s ním zoznámiť. Tento nákupný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného plnenia a nie je prístupná tretím stranám. Tento nákupný poriadok je zobrazený na webových stránkach internetového obchodu raj-not.cz.

OBJEDNÁVKA
Objednávku je možné urobiť on-line košíkom, emailom, poštou. Podrobný popis, ako objednávku urobiť, je popísaný v kapitole Ako nakupovať. Súčasne s vytvorením objednávky udeľuje zákazník súhlas s nakladaním so svojimi osobnými údajmi a to za účelom vybavenia objednávky viď "právna doložka" v nákupnom košíku.
Objednaním tovaru kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil so znením Nákupného poriadku a Reklamačného poriadku vystavených predajcom a súhlasí s ich znením.
Objednaný tovar sa stáva majetkom kupujúceho až po riadnej úhrade kúpnej ceny a prevzatí tovaru.

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

Odovzdanie účtenky
Odovzdanie účtenky pri platbe kartou zaisťuje platobná brána GOPAY s.r.o. a to v elektronickej forme na email zákazníka bezodkladne po uskutočnení platby. Zákazník je povinný zadať emailovú adresu bezchybne tak, aby bolo možné odoslať informácie o objednávke.
Ak zákazník nedostane tieto informácie môže si o ne spätne požiadať písomne ​​na email info@raj-not.skTieto informácie mu budú poskytnuté spätne.

Inné informácie
Pri novom vydaní titulov (dotlače), ktoré predtým obsahovalo CD môže dôjsť k nahradeniu nosiča (CD) za stiahnuteľný súborom (napr. ZIP, odkazom na stránky vydavateľa alebo iným spôsobom). Novo je zošit označeným ako "Online Audio", ktorý obsahuje súbory alebo informácie na stiahnutie. Táto informácia je vyditeľná na prednej strane nového titulu, podrobné informácie o stiahnutí sú uvedené vo vnútri zošita. Na túto informáciu nie je prevádzkovateľ www.raj-not.sk vopred upozornený od vydavateľa.

DORUČENIE TOVARU
Objednaný tovar (skladom alebo z potávky) zasielame obvykle do 2 - 3 pracovných dní od prijatia objednávky. V prípade začiatku školského roka a Vianoc sa môže táto doba predĺžiť. V prípade platby vopred zasielame tovar do 2 pracovných dní od prijatia platby na náš účet. Objednávky sú odosielané z českej republiky za využitia dopravcov, ktorí majú v ponuke zasielanie do Slovenskej republiky.
V prípade objednania tovaru, ktorý nie je momentálne skladom a je objednaný u dodávateľov, doručujeme tovar podľa dodacej doby uvedenej v popise výrobku. Dostupnosť - určená doba na dodanie tovaru od dodávateľa na náš sklad. Vo sviatkoch a dňoch voľna na strane dodávateľov a odosielateľa sa môže líšiť.
Tovar, ktorý nie je skladom odosielame do 1 - 5 týždňov.

REKLAMÁCIA
Reklamácia tovaru sa riadi reklamačným poriadkom prevádzkovateľa internetového obchodu raj-not.sk v súlade s príslušnými zákonmi Slovenskej republiky.
Reklamácia zásielky tj poškodenia či inej nezrovnalosti kupujúci oznámi predávajúcemu bez meškania po prevzatí tovaru.
Podľa § 53, ods. 7 a § 54 Občianskeho zákonníka má spotrebiteľ právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do doby 14 dní od doručenia tovaru. Toto právo neslúži ako spôsob riešenia reklamácie tovaru. Tovar, na ktorý chce spotrebiteľ uplatniť spomínané právo musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie niesť známky použitia alebo poškodenia, a musí byť kompletný. Ak je vrátený tovar poškodený kupujúcim, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a započítať ho na vrátenú sumu.
Ak nebude dohodnutý vopred, nebude prijatý tovar zaslaný späť na dobierku. Finančné plnenie bude vykonané po prevzatí a prekontrolovaní tovaru prednostne bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, prípadne iným vzájomne dohodnutým spôsobom. Cenu poštovného späť od vás do nášho skladu nepreplácame.
Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu
Vážený spotrebiteľ, ak sa domnievate, že sme Vás poškodili, alebo nedostáli svojim záväzkom, píšte na našu emailovú adresu info@raj-not.sk.
Ak sa nám nepodarí spor vyriešiť priamo, na základe Zákona č. 378/2015, ktorým sa mení Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, máte tiež právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu.
Subjektom (ADR) mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov medzi obchodníkom a spotrebiteľom, je Česká obchodná inšpekcia, alebo iný subjekt poverený Ministerstvom priemyslu a obchodu, pozri http://www.mpo.sk/dokument169867.html.
U Českej obchodnej inšpekcie, má spotrebiteľ možnosť podať návrh prostredníctvom on-line formulára, dostupného na internetových stránkach Českej obchodnej inšpekcie: https://adr.coi.cz/czk .
Spotrebiteľ môže podať návrh na Českú obchodnú inšpekciu alebo poverený subjekt najneskôr do 1 roka odo dňa, keď uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát.
Spotrebiteľ môže podať návrh aj prostredníctvom platformy mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov EÚ, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh tu môže podať iba spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
Ak sporné strany nie sú spokojné s kvalitou mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu a domnievajú sa, že v priebehu konania došlo k porušeniu Pravidiel pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov, môžu podať sťažnosť na adresu Ministerstva priemyslu a obchodu alebo na emailovú adresu adr@mpo.cz.
V prípade cezhraničných sporov pomáha spotrebiteľom v prístupe k príslušnému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov Európske spotrebiteľské centrum Česká republika.
Náklady spojené s mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov si strany nesú samé.

Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim AUDIO PARTNER s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia P.O.Box 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, http://www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO
Predávajúci je povinný plniť potvrdenú objednávku čo do druhu, množstva, ceny a termínu dodania.
Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad, pokiaľ nie je dohodnuté inak, slúži tento doklad zároveň ako dodací a záručný list.
Pri odstúpení kupujúceho od zmluvy vykoná predávajúci posúdenie a finančné plnenie bez zbytočných odkladov, najneskôr do 30-tich dní.
Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak kupujúci nie je schopný finančne plniť podmienky kúpnej zmluvy, či odmietne prevziať plnenie zmluvy.
Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak sa stane plnenie nemožné, tovar sa nevyrába, ak sa zmení výrazne cena, ak sa nedohodne s kupujúcim na novom plnení.
Podľa zákona na ochranu osobných údajov sa predávajúci zaväzuje k neposkytnutiu osobných údajov tretím osobám. Ak kupujúci požiada predávajúceho o výmaz osobných údajov z databáz predávajúceho, urobí tak predávajúci bez zbytočného odkladu.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny a omyly.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO
Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu údaje potrebné na úspešné plnenie objednávky, tj názov dopytovaného tovaru, počet kusov, dodaciu adresu, spôsob úhrady, spôsob doručenia, popr. ďalšie údaje. Poskytnutím týchto údajov dáva kupujúci súhlas na ich použitie predávajúcemu na plnenie objednávky.
Kupujúci je povinný prevziať plnenie objednávky a toto plnenie dohodnutým spôsobom uhradiť.
Ak kupujúci neprevezme plnenie a požaduje opätovné plnenie, znáša pôvodné aj nové náklady v plnej výške.
Ak neprevezme kupujúci objednaný tovar v termíne ao tovar už nebude mať ďalej záujem, môže predávajúci požadovať úhradu všetkých vynaložených nákladov spojených s plnením objednávky kupujúceho
Tento nákupný poriadok nadobúda účinnosť 1. májom 2018
Reklamačný poriadok

ÚVOD
Našou snahou je predávať nielen kvalitný tovar za najnižšie možné ceny, ale aj udržať si zákazníka poskytovaním kvalitných služieb a rýchlostí pri vybavovaní prípadných reklamácií. Nižšie opísané pravidlá sú preto iba zásadami v problematických prípadoch. Záležitosti spojené s prípadnou reklamáciou riešime individuálne, a ako dúfame, predovšetkým k Vašej spokojnosti.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Ku každému tovaru zakúpenému v internetovom obchode raj-not.sk je prikladaná faktúra, ktorá slúži zároveň ako záručný a dodací list. Predávajúci vybavuje štandardné reklamácie bezodkladne, najneskôr do pätnástich pracovných dní odo dňa prijatia chybného tovaru

ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Záručná doba začína plynúť dňom skutočného prevzatia tovaru kupujúcim a predlžuje sa o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru za iný kus sa záručná doba predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v reklamačnom konaní. Kupujúci dostane reklamačný protokol. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe tohto reklamačného protokolu.
Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:
• Ak vypršala záručná doba pri reklamovanom tovare dňom prevzatia do opravy.
• Poškodením tovaru pri preprave (tieto škody je nutné riešiť priamo s dopravcom).
• Používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi bežnému kancelárskemu prostrediu,
• Neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.
• Tovar bol poškodený treťou osobou alebo vyššou mocou.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude predávajúci účtovať všetky náklady spojené s opravou, skladovaním a prepravou. Tovar je kupujúcemu späť zaslaný buď na dobierku alebo po zaplatení faktúry.

POVINNOSTI KUPUJÚCEHO
Tovar dodaný predávajúcim prezrieť čo najskôr, to je po prevzatí tovaru od predávajúceho av prípade odoslania tovaru, po jeho odovzdaní dopravcom. Ak kupujúci tovar neprehliadne alebo inak nezaistí, pri jeho prevzatí od predávajúceho alebo po jeho odovzdaní dopravcom, môže uplatniť nárok z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, pokiaľ preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia či odovzdania. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky vady,
Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1. januára 2018

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky tvoria:

1. nákupný poriadok,

2. reklamačný poriadok.

Nákupný poriadok

ÚVOD

Tento nákupný poriadok ustanovuje podmienky pre nákup medzi prevádzkovateľom internetového obchodu raj-not.sk (ďalej len predávajúci) a zákazníkom (ďalej len kupujúci). Prevádzkovateľom je Dolce Music s.r.o., Stará Tenice 1199, 68601 Uherské Hradiště, IČO 03598080. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvárané v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy, neupravené obchodnými podmienkami, Občianskym zákonníkom ( č. 40/1964 zb. ) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa ( č. 250/2007 zb. ). Ak zmluvnou stranou nie je spotrebiteľ, riadia sa vzťahy, neupravené obchodnými podmienkami, Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb., všetko v znení noviel..

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

VYMEDZENIE POJMOV

Predávajúci - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu tovar alebo služby.

Kupujúci - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy odoberá od predávajúceho tovar alebo služby a to, pokiaľ nie je dohodnuté inak, za odplatu.

Kúpna zmluva - návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je uvedenie ponuky v internetovom obchode raj-not.sk, kúpna zmluva vzniká potvrdením prijatia objednávky kupujúceho predávajúcim formou emailu. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmto nákupným poriadkom a že s ním súhlasí. Na tento nákupný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s ním zoznámiť. Tento nákupný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného plnenia a nie je prístupná tretím stranám. Tento nákupný poriadok je zobrazený na webových stránkach internetového obchodu raj-not.cz.

OBJEDNÁVKA

Objednávku je možné urobiť on-line košíkom, emailom, poštou. Podrobný popis, ako objednávku urobiť, je popísaný v kapitole Ako nakupovať. Súčasne s vytvorením objednávky udeľuje zákazník súhlas s nakladaním so svojimi osobnými údajmi a to za účelom vybavenia objednávky viď "právna doložka" v nákupnom košíku.

Objednaním tovaru kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil so znením Nákupného poriadku a Reklamačného poriadku vystavených predajcom a súhlasí s ich znením.

Objednaný tovar sa stáva majetkom kupujúceho až po riadnej úhrade kúpnej ceny a prevzatí tovaru.

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

Odovzdanie účtenky

Odovzdanie účtenky pri platbe kartou zaisťuje platobná brána GOPAY s.r.o. a to v elektronickej forme na email zákazníka bezodkladne po uskutočnení platby. Zákazník je povinný zadať emailovú adresu bezchybne tak, aby bolo možné odoslať informácie o objednávke.
Ak zákazník nedostane tieto informácie môže si o ne spätne požiadať písomne ​​na email info@raj-not.skTieto informácie mu budú poskytnuté spätne.

Inné informácie

Pri novom vydaní titulov (dotlače), ktoré predtým obsahovalo CD môže dôjsť k nahradeniu nosiča (CD) za stiahnuteľný súborom (napr. ZIP, odkazom na stránky vydavateľa alebo iným spôsobom). Novo je zošit označeným ako "Online Audio", ktorý obsahuje súbory alebo informácie na stiahnutie. Táto informácia je vyditeľná na prednej strane nového titulu, podrobné informácie o stiahnutí sú uvedené vo vnútri zošita. Na túto informáciu nie je prevádzkovateľ www.raj-not.sk vopred upozornený od vydavateľa.

DORUČENIE TOVARU

Objednaný tovar (skladom alebo z potávky) zasielame obvykle do 2 - 3 pracovných dní od prijatia objednávky. V prípade začiatku školského roka a Vianoc sa môže táto doba predĺžiť. V prípade platby vopred zasielame tovar do 2 pracovných dní od prijatia platby na náš účet. Objednávky sú odosielané z českej republiky za využitia dopravcov, ktorí majú v ponuke zasielanie do Slovenskej republiky.

V prípade objednania tovaru, ktorý nie je momentálne skladom a je objednaný u dodávateľov, doručujeme tovar podľa dodacej doby uvedenej v popise výrobku. Dostupnosť - určená doba na dodanie tovaru od dodávateľa na náš sklad. Vo sviatkoch a dňoch voľna na strane dodávateľov a odosielateľa sa môže líšiť.

Tovar, ktorý nie je skladom odosielame do 1 - 5 týždňov.

REKLAMÁCIA

Reklamácia tovaru sa riadi reklamačným poriadkom prevádzkovateľa internetového obchodu raj-not.sk v súlade s príslušnými zákonmi Slovenskej republiky.

Reklamácia zásielky tj poškodenia či inej nezrovnalosti kupujúci oznámi predávajúcemu bez meškania po prevzatí tovaru.

Podľa § 53, ods. 7 a § 54 Občianskeho zákonníka má spotrebiteľ právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do doby 14 dní od doručenia tovaru. Toto právo neslúži ako spôsob riešenia reklamácie tovaru. Tovar, na ktorý chce spotrebiteľ uplatniť spomínané právo musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie niesť známky použitia alebo poškodenia, a musí byť kompletný. Ak je vrátený tovar poškodený kupujúcim, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a započítať ho na vrátenú sumu.

Ak nebude dohodnutý vopred, nebude prijatý tovar zaslaný späť na dobierku. Finančné plnenie bude vykonané po prevzatí a prekontrolovaní tovaru prednostne bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, prípadne iným vzájomne dohodnutým spôsobom. Cenu poštovného späť od vás do nášho skladu nepreplácame.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu

Vážený spotrebiteľ, ak sa domnievate, že sme Vás poškodili, alebo nedostáli svojim záväzkom, píšte na našu emailovú adresu info@raj-not.sk.

Ak sa nám nepodarí spor vyriešiť priamo, na základe Zákona č. 378/2015, ktorým sa mení Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, máte tiež právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu.

Subjektom (ADR) mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov medzi obchodníkom a spotrebiteľom, je Česká obchodná inšpekcia, alebo iný subjekt poverený Ministerstvom priemyslu a obchodu, pozri http://www.mpo.sk/dokument169867.html.

U Českej obchodnej inšpekcie, má spotrebiteľ možnosť podať návrh prostredníctvom on-line formulára, dostupného na internetových stránkach Českej obchodnej inšpekcie: https://adr.coi.cz/czk .

Spotrebiteľ môže podať návrh na Českú obchodnú inšpekciu alebo poverený subjekt najneskôr do 1 roka odo dňa, keď uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát.

Spotrebiteľ môže podať návrh aj prostredníctvom platformy mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov EÚ, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh tu môže podať iba spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

Ak sporné strany nie sú spokojné s kvalitou mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu a domnievajú sa, že v priebehu konania došlo k porušeniu Pravidiel pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov, môžu podať sťažnosť na adresu Ministerstva priemyslu a obchodu alebo na emailovú adresu adr@mpo.cz.

V prípade cezhraničných sporov pomáha spotrebiteľom v prístupe k príslušnému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov Európske spotrebiteľské centrum Česká republika.

Náklady spojené s mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov si strany nesú samé.

Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim AUDIO PARTNER s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia P.O.Box 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, 
http://www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci je povinný plniť potvrdenú objednávku čo do druhu, množstva, ceny a termínu dodania.

Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad, pokiaľ nie je dohodnuté inak, slúži tento doklad zároveň ako dodací a záručný list.

Pri odstúpení kupujúceho od zmluvy vykoná predávajúci posúdenie a finančné plnenie bez zbytočných odkladov, najneskôr do 30-tich dní.

Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak kupujúci nie je schopný finančne plniť podmienky kúpnej zmluvy, či odmietne prevziať plnenie zmluvy.

Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak sa stane plnenie nemožné, tovar sa nevyrába, ak sa zmení výrazne cena, ak sa nedohodne s kupujúcim na novom plnení.

Podľa zákona na ochranu osobných údajov sa predávajúci zaväzuje k neposkytnutiu osobných údajov tretím osobám. Ak kupujúci požiada predávajúceho o výmaz osobných údajov z databáz predávajúceho, urobí tak predávajúci bez zbytočného odkladu.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny a omyly.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu údaje potrebné na úspešné plnenie objednávky, tj názov dopytovaného tovaru, počet kusov, dodaciu adresu, spôsob úhrady, spôsob doručenia, popr. ďalšie údaje. Poskytnutím týchto údajov dáva kupujúci súhlas na ich použitie predávajúcemu na plnenie objednávky.

Kupujúci je povinný prevziať plnenie objednávky a toto plnenie dohodnutým spôsobom uhradiť.

Ak kupujúci neprevezme plnenie a požaduje opätovné plnenie, znáša pôvodné aj nové náklady v plnej výške.

Ak neprevezme kupujúci objednaný tovar v termíne ao tovar už nebude mať ďalej záujem, môže predávajúci požadovať úhradu všetkých vynaložených nákladov spojených s plnením objednávky kupujúceho

Tento nákupný poriadok nadobúda účinnosť 1. májom 2018

Reklamačný poriadok

ÚVOD

Našou snahou je predávať nielen kvalitný tovar za najnižšie možné ceny, ale aj udržať si zákazníka poskytovaním kvalitných služieb a rýchlostí pri vybavovaní prípadných reklamácií. Nižšie opísané pravidlá sú preto iba zásadami v problematických prípadoch. Záležitosti spojené s prípadnou reklamáciou riešime individuálne, a ako dúfame, predovšetkým k Vašej spokojnosti.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Ku každému tovaru zakúpenému v internetovom obchode raj-not.sk je prikladaná faktúra, ktorá slúži zároveň ako záručný a dodací list. Predávajúci vybavuje štandardné reklamácie bezodkladne, najneskôr do pätnástich pracovných dní odo dňa prijatia chybného tovaru

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručná doba začína plynúť dňom skutočného prevzatia tovaru kupujúcim a predlžuje sa o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru za iný kus sa záručná doba predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v reklamačnom konaní. Kupujúci dostane reklamačný protokol. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe tohto reklamačného protokolu.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:

Ak vypršala záručná doba pri reklamovanom tovare dňom prevzatia do opravy.

Poškodením tovaru pri preprave (tieto škody je nutné riešiť priamo s dopravcom).

Používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi bežnému kancelárskemu prostrediu,

Neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.

Tovar bol poškodený treťou osobou alebo vyššou mocou.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude predávajúci účtovať všetky náklady spojené s opravou, skladovaním a prepravou. Tovar je kupujúcemu späť zaslaný buď na dobierku alebo po zaplatení faktúry.

POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Tovar dodaný predávajúcim prezrieť čo najskôr, to je po prevzatí tovaru od predávajúceho av prípade odoslania tovaru, po jeho odovzdaní dopravcom. Ak kupujúci tovar neprehliadne alebo inak nezaistí, pri jeho prevzatí od predávajúceho alebo po jeho odovzdaní dopravcom, môže uplatniť nárok z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, pokiaľ preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia či odovzdania. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky vady,

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1. januára 2018